Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI serwisu  www.ksiazkowepasje.pl

SŁOWNICZEK:

Serwis – witryna www.ksiazkowepasje.pl

Usługi – aplikacje działające w Serwisie, takie jak newsletter, RSS, poszczególne wtyczki

Katarzyna Półtorak, zam. ul. Mściwoja 1C/1 52-200 Komorowice jest administratorem Państwa danych osobowych i zobowiązany jest do ochrony oraz poszanowania Państwa prywatności i godności osobistej w trakcie korzystania przez Państwa z usług Ksiażkowe Pasje przeglądania mojej strony, bądź korzystania z aplikacji zainstalowanych w serwisie (Usługi). Niniejsza Polityka Prywatności pomoże Państwu zrozumieć jakie dane osobowe gromadzę, dlaczego to robię i w jaki sposób mogę. Wyjaśni ona również sposób, w jaki mogą Państwo korzystać ze swoich praw, gdy powierzą mi Państwo swoje dane osobowe. Proszę o dokładne przeczytanie niniejszej Polityki Prywatności i zapoznanie się z jej treścią. W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt za pomocą danych kontaktowych podanych na końcu niniejszej Polityki Prywatności.

Proszę zauważyć, że Serwis mogą posiadać linki prowadzące do i ze stron internetowych, które mogą być prowadzone przez moich partnerów sieciowych, reklamodawców i jednostki stowarzyszone. Jeśli skorzystają Państwo z linka celem przejścia na którąkolwiek z takich stron, bądź skorzystania z usług zewnętrznych, muszą mieć Państwo świadomość, że serwisy takie posiadają własne polityki prywatności, a ja nie przyjmuję odpowiedzialności za przetwarzanie przez nich Państwa danych osobowych. W związku z powyższym, proszę zapoznać się z politykami prywatności takich serwisów przed podaniem im swoich danych osobowych.

OSOBY NIELETNIE

Bardzo poważnie traktuję ochronę bezpieczeństwa i prywatności dzieci w internecie i nie dopuszczam się świadomie pozyskiwania danych osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia bez uzyskania możliwej do zweryfikowania zgody rodzica.


JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZIMY?

Gdy wchodzą Państwo do Serwisu, podłączają się do niego, uczestniczą w nim, bądź korzystają z niego w jakikolwiek inny sposób, mogę gromadzić Państwa dane osobowe. Rodzaj gromadzonych danych osobowych zależy od okoliczności korzystania z Serwisu i mogą obejmować:


Dane osobowe dostarczane mi aktywnie przez Państwa

 • Nick (opcjonalnie Imię i nazwisko jeśli jest ono jednocześnie nickiem), adres e-mail
 • Płeć (opcjonalnie)
 • Data urodzenia (opcjonalnie)
 • Państwa adres korespondencyjny, jeśli kontaktują się Państwo z mii w celu wysyłki nagród w konkursach
 • Informacje o użytkowniku, które chcą mi Państwa podać dla celów badań (ratingi, recenzje, odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszy oraz inne żądania).
 • Inne informacje dostarczane w czasie rejestracji dla celów korzystania z Serwisu i Usług,

Dane osobowe generowane przez użytkownika

 • Rodzaje treści jakie Państwo czytają;
 • Sposób korzystania z usług np. długość pozostawania na danej podstronie, czas pozostawania w całym serwisie, moment otwarcia go i opuszczenia
 • Jeśli w Serwisie wprowadzono reklamy – czy mają Państwo tendencję do ich pomijania;
 • Państwa preferencje zakupowe, np. reagowanie na reklamy lub promocje.
 • Informacje dotyczące komputera i oprogramowania, np. Państwa niepowtarzalny identyfikator, system operacyjny, rodzaj przeglądarki, prędkość łącza internetowego i dostawca Internetu;
 • Szczegóły dotyczące Państwa wizyt w mojej Usłudze, wliczając m.in. ruch danych oraz inne dane dotyczące komunikacji, a także zasoby, z których Państwo korzystają.

Mogę również gromadzić inne informacje dotyczące korzystania przez Państwa z moich usług za pośrednictwem plików cookies i innych podobnych technologii. Więcej informacji na ten temat znajduje się w mojej Polityce Cookies https:://www.ksiazkowepasje.pl / politykaprywatnosci

Co się dzieje, gdy podłączą Państwo swoje konto w mediach społecznościowych do mojej Usługi?

Mogą Państwo skorzystać ze swojego konta w mediach społecznościowych, np. z konta Facebook, celem podłączenia niektórych części moich Usług – np. w przypadku tworzenia konta w moich Serwisach. Jeśli podejmą Państwo taką decyzję, będę gromadzić określone informacje dotyczące Państwa konta w mediach społecznościowych dla celów opisanych w sekcji „DLACZEGO GROMADZIMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE”. Będę gromadzić wyłącznie dane osobowe konieczne do realizacji Usług żądanych przez Państwa poprzez rejestrację za pomocą Państwa konta w mediach społecznościowych.

Proszę zauważyć, nie niniejsza Polityka Prywatności nie obowiązuje w zakresie korzystania przez Państwa z funkcji oferowanych przez Państwa konto w mediach społecznościowych.  Interakcje w ramach takich funkcji podlegają polityce prywatności i innym politykom spółek, które je zapewniają.

DLACZEGO GROMADZIMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Moje cele

Przetwarzam Państwa dane osobowe w następujących celach:

A)

 • Cele związane z zapewnianiem przeze mnie Usług dla Państwa, wliczając realizację Państwa życzeń, poprawiania Państwa doświadczenia z naszymi Usługami
 • Zapewnianie, że treść moich Usług zostaje przekazana do Państwa i na Państwa urządzenia w najbardziej wydajny sposób.
 • Personalizacja Państwa doświadczenie z naszymi Usługami w oparciu o sposób korzystania z nich, np. polecanie treści, które mogą Państwa interesować.
 • Komunikacja z Państwem w odniesieniu do Państwa subskrypcji, konta czy korzystania moich Usług.
 • Przesyłanie aktywnych powiadomień na urządzenia mobilne dotyczących treści, którą Państwo subskrybują.
 • Umożliwienie korzystania z moich aplikacji w mediach społecznościowych, z zastrzeżeniem, że to Państwo decydują się na korzystanie z nich zgodnie z Państwa ustawieniami zabezpieczeń.
 • Powiadomienia dotyczące zmian w moich Usługach.
 • Prowadzenie ankiet celem poprawy Państwa interakcji z naszymi Usługami.
 • Zapewnienie ofert, nowości, informacji, produktów lub usług, o które nas Państwo proszą.
 • Prowadzenie analiz na poziomie ogólnym celem udoskonalenia moich produktów i usług.

B)

 • Dostarczanie Państwu ofert, nowości, informacji, produktów lub usług, które naszym zdaniem mogą być dla Państwa interesujące, wliczając dostosowanie reklam do Państwa tak, by dotyczyły Państwa zainteresowań.
 • Cele analityczne i statystyczne.
 • Ustalenie, wnoszenie i obrona w stosunku do roszczeń prawnych.

C)

 • Przesyłanie newsletterów, jeśli wyrażą Państwo na to zgodę, które mogą również zawierać oferty, nowości lub informacje dotyczące Serwisu oraz/lub innych produktów i usług w ramach Serwisu, które naszym zdaniem mogą być dla Państwa interesujące. Proszę zauważyć, że są Państwo uprawnieni do rezygnacji z subskrypcji mojego newslettera w dowolnym czasie poprzez zmianę preferencji na swoim koncie na stronie konta lub klikając link „rezygnuj z subskrypcji” znajdujący się w newsletterze.
 1. Mogę również przetwarzać Państwa dane, jeśli będzie to konieczne celem spełnienia przeze mnie wymogów przepisów prawnych lub decyzji administracyjnych.

Na jakiej podstawie zawartej w RODO opiera się przetwarzanie Państwa danych osobowych?

Przetwarzanie danych osobowych dla celów opisanych poniżej:

 • punkt (A) jest konieczny do prawidłowego funkcjonowania serwisu;
 • punkt (B) jest konieczny z punktu widzenia mojego uzasadnionego interesu w postaci rozwoju, zarządzania, ochrony i wprowadzania na rynek nowych Usług, a także z biznesowego i strategicznego punktu widzenia;
 • punkt (C) znajduje zastosowanie wyłącznie w przypadku otrzymania przeze mnie Państwa zgody na taką formę przetwarzania;
 • punkt (D) jest konieczny celem spełnienia przeze mnie wymogów przepisów prawnych lub decyzji administracyjnych.

Czy są Państwo zobowiązani do przekazania swoich danych osobowych?

Dane osobowe, których od Państwa żądamy i które oznaczono jako „wymagane” w jakikolwiek sposób, np. za pomocą symbolu *, są konieczne celem umożliwienia mi świadczenia Usług (z przyczyn ustawowych, umownych, administracyjnych, technicznych czy podobnych). Niemniej jednak, wybrane dane osobowe mogą być potrzebne tylko w przypadku korzystania z określonych funkcji, włączania opcjonalnych elementów Usług czy żądania dostępu do określonych zasobów, ofert, promocji, programów, itp. zapewnianych przeze mnie czy moich partnerów, jak zostanie to wskazane przed zgromadzeniem takich danych osobowych.

KOMU MOGĘ UDOSTĘPNIĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Partnerzy i reklamodawcy

Państwa dane reklamowe mogą zostać udostępnione naszym partnerom i reklamodawcom jedynie na Państwa życzenie lub za Państwa zgodą.

Mogę również wykorzystywać informacje zbiorcze celem monitorowania użytkowania moich Usług dla celów poprawy i rozwijania moich Usług, a także mogę dostarczać takie zbiorcze informacje osobom trzecim, np. partnerzy w zakresie treści czy reklamodawcy. Te informacje zbiorcze nie obejmują danych osobowych i nie mogą zostać z Państwem powiązane.

Osoby trzecie dla celów bezpieczeństwa lub w innych uzasadnionych celach

Mogę również ujawniać Państwa dane osobowe/adresowe osobom trzecim, jeśli w sposób uzasadniony uznam, że ujawnienie takich danych osobowych jest konieczne:

 • przewoźnicy pocztowi (Poczta Polska, DPD i in.) – celem prawidłowego przekazania mojej korespondencji do Państwa;
 • spełnienie obowiązków prawnych, wliczając wezwania sądowe, nakazy sądowe, żądania organów państwowych i nakazy przeszukania, a także w innych przypadków przewidzianych przepisani prawa;
 • ochrona moich praw i mienia;
 • ochrona przed wykorzystaniem lub subskrypcją moich Usług w sposób stanowiący oszustwo, dla celów złośliwych, w ramach nadużycia, czy też w sposób nieupoważniony bądź niezgodny z prawem, a także ochrona mojej sieci, Usług, urządzeń i użytkowników przed takowymi formami użytkowania;
 • wnoszenie i obrona w stosunku do skarg i roszczeń w ramach postępowań sądowych, administracyjnych czy innych;
 • w ramach procesu fuzji i nabycia, z zastrzeżeniem, że dany kupujący lub sprzedający zobowiąże się do postępowania w odniesieniu do Państwa danych osobowych w sposób zgodny z naszą Polityką Prywatności;

Dostawcy zewnętrzni

Mogę korzystać z usług dostawców zewnętrznych celem realizacji usług na naszą rzecz w zakresie zapewnienia infrastruktury i usług informatycznych (wliczając przechowywanie danych), zapewnienia usług, gromadzenia danych w celach analizy, a także celem poprawy danych i odpowiadania na zapytania, jak również w celach innych analiz statystycznych. Realizując usługi, dostawcy zewnętrzni mogą mieć dostęp do Państwa danych osobowych, jednakże mogą oni je przetwarzać wyłącznie w naszym imieniu i zgodnie z naszymi wytycznymi.


GDZIE PRZETWARZAM PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Gromadzone przeze mnie dane osobowe mogą być przesyłane i przechowywane w miejscu poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”), wliczając miejsca nieobjęte decyzją Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Mogą one być przetwarzane przez personel pracujący dla nas lub dla moich dostawców poza EOG. Podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki konieczne do zapewnienia traktowania Państwa danych osobowych w sposób bezpieczny oraz zgodny z niniejszą Polityką Prywatności, a także podjęliśmy odpowiednie środki, które pozwolą je zabezpieczyć. Więcej informacji dotyczących zabezpieczeń oraz kopie tych zabezpieczeń uzyskać można kontaktując się z mii za pomocą danych podanych na końcu niniejszej Polityki Prywatności.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJĘ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Będę przechowywać Państwa dane wyłącznie w okresie czasu uznanym za konieczny do realizacji moich celów, które opisałam w sekcji „DLACZEGO PRZETWARZAM PAŃSTWA DANE OSOBOWE”, wraz z upływem, którego w sposób bezpieczny je kasujemy lub – w niektórych przypadkach – anonimizuję. Przeprowadzamy regularne kontrole stanu celem weryfikacji, kiedy dane osobowe powinny zostać usunięte. Niemniej jednak, gdy przetwarzam Państwa dane osobowe dla różnych celów, rzeczywisty okres przechowywania danych będzie zależał od okoliczności.

Zazwyczaj obowiązują następujące okresy przechowywania danych:

 • dane takie jak nick, powiązany z nim adres e-mail, dane o adresie IP i sprzęcie, z jakiego Państwo korzystają: przez cały okres działalności Serwisu, chyba, że samodzielnie usuną Państwo (lub poproszą mnie o to) wszelkie komentarze, jakie zostawili Państwo w serwisie;
 • dane adresowe – usuwane są niezwłocznie po upewnieniu się, że moja korespondencja do Państwa została dostarczona w sposób prawidłowy

JAK CHRONIĘ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Zabezpieczenie Państwa danych osobowych jest dla nas kwestią priorytetową. Wszelkie dostarczone przez Państwa dane osobowe są przechowywane na bezpiecznych serwerach, a my stosujemy rygorystyczne procedury celem ochrony przed ich utratą, nieprawidłowym użyciem, nieupoważnionym dostępem, zmianą, ujawnieniem czy zniszczeniem.

Choć dokładam wszelkich starań celem ochrony Państwa danych osobowych, nie mogę zagwarantować, iż moje zabezpieczenia pozwolą uniknąć jakiegokolwiek nieupoważnionego dostępu, wykorzystania czy ujawnienia danych osobowych. Niemniej jednak, prowadzę plany bezpieczeństwa i reagowania na zdarzenia na wypadek zdarzenia fizycznego czy technicznego celem rozwiązania problemu w jak najkrótszym czasie oraz ograniczenia jego negatywnych skutków.


JAK UZYSKAĆ DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Rozumiem, że czasami mogą Państwo potrzebować ode mnie informacji dotyczących Państwa danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, lub mogą Państwo chcieć zaktualizować lub skorygować przekazane mi dane osobowe. W świetle powyższego, przysługują Państwu m.in. następujące prawa:

 • Prawo dostępu do danych osobowych: mają Państwo prawo do uzyskania ode mnie potwierdzenia dotyczącego tego czy przetwarzam Państwa dane osobowe, a jeśli dotyczy – dostępu do danych i informacji osobowych.
 • Prawo do sprostowania danych osobowych: jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzane przeze mnie dane osobowe są nieprawidłowe, mają Państwo prawo do zażądania korekty takich danych.
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”): w niektórych okolicznościach, np. w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych lub wycofania zgody (jeśli przetwarzanie danych jest na takiej oparte), mają Państwo prawo żądać usunięcia Państwa danych osobowych,
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: w niektórych okolicznościach, np. w razie kwestionowania prawidłowości Państwa danych osobowych lub w razie sprzeciwu co do zasadności celów przetwarzania Państwa danych osobowych, są Państwo uprawnieni do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych do czasu znalezienia rozwiązania.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych: w niektórych okolicznościach, np. w razie kwestionowania prawidłowości Państwa danych osobowych, mają prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania w oparciu o podstawy dotyczące Państwa konkretnej sytuacji.
 • Prawo do przenoszenia danych: jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane za pomocą środków automatycznych w oparciu o Państwa zgodę lub realizację umowy, mają Państwo prawo zażądać dostarczenia Państwu danych osobowych w formie umożliwiającym ich odczyt maszynowy na potrzeby przekazania innemu administratorowi danych.
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego: mają Państwo prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania przeze mnie Państwa danych osobowych do organu nadzorującego.

W razie jakichkolwiek próśb dotyczących państwa praw, prosimy o kontakt za pomocą danych kontaktowych wskazanych poniżej. Dołożymy wszelkich uzasadnionych z gospodarczego punktu widzenia starań celem udzielenia odpowiedzi na Państwa prośbę w terminie 30 dni od jej otrzymania. Jeśli nie będę w stanie spełnić Państwa prośby w rzeczonym okresie 30 dni, poinformujemy Państwa o przyczynach takiej sytuacji i podamy termin, w jakim zgodnie z naszymi przewidywaniami będę ją w stanie spełnić.

Proszę również zauważyć, że mogą Państwo zmienić swoje preferencje kontaktowe w dowolnym czasie , jeśli nie chcą Państwo otrzymywać ode mnie określonych informacji. Są Państwo również uprawnieni do skorzystania z tego prawa w dowolnym czasie kontaktując się ze mną na adres ksiazkowepasje@gmail.com

ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Moja Polityka Prywatności może ulec zmianie. Dlatego należy zapewnić regularną weryfikacją najnowszej wersji polityki. Wszelkie zmiany Polityki Prywatności będą publikowane tutaj, a w przypadku ich istotności zostaną Państwo niezwłocznie zawiadomieni drogą mailową. W przypadku zmiany Polityki Prywatności w sposób, który wpływa na sposób wykorzystywania przeze mnie Państwa danych osobowych, poinformuję Państwa o przysługujących Państwu możliwościach wyboru. Uprzednie wersje niniejszej Polityki Prywatności są również przeze mnie archiwizowane, z możliwością wglądu.


KONTAKT

[Z inspektorem ochrony danych osobowych www.ksiazkowepasje.pl można skontaktować się mailowo pisząc na adres ksiazkowepasje@gmail.com

W razie jakichkolwiek pytań, uwag czy próśb dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt pod adresem mailowym ksiazkowepasje@gmail.com

Moje działania prowadzę zgodnie z  i podlegają one Ogólnemu Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 („RODO„) wraz z [nowa Ustawa o Ochronie Danych Osobowych ([201X]:XXX) oraz Ustawą o Elektronicznych Środkach Komunikacji (2003:389).